publiceerdatum: 24 oktober 2020

Beste schaatsers,

Het is een zeer vervelend en raar seizoen. Voor jullie als schaatsers en voor ons als trainers. We kunnen niet of zeer beperkt doen wat we leuk vinden, schaatsen.
En dan gaan de ontwikkelingen zo snel dat het bijna niet bij te houden is. Wij als IJsclub Lonneker vinden dat enorm vervelend. De ontwikkelingen gaan zo snel en soms zo onverwacht dat iedereen tijdig en goed informeren erg moeilijk is. Dat vinden we jammer.
We willen jullie graag informeren omtrent de gang van zaken rond onze schaatstrainingen op de IJsbaan Twente.

Afgelopen weken is het volgende gebeurd:
Eind september bleek dat er geen overeenstemming was tussen de Baancommissie en de eigenaar van de IJsbaan (PCH). PCH eiste, geheel onverwacht, dat niet benutte uren vanwege baansluiting door Corona toch moesten worden betaald. Dat was voor de Baancommissie en verenigingen niet acceptabel. Hierdoor kon onze 1e trainingen op donderdag 1 en 8 oktober en konden de trainingen op zondagochtend 3 en 10 oktober niet doorgaan.
Nader overleg tussen Baancommissie en PCH leidde tot overeenstemming. De huur periode is één maand met maandelijkse verlenging en de bijdrage van de Baancommissie aan niet benutte uren bedraagt maximaal een maand.

In de week daarop werden de Corona maatregelen door de overheid aangescherpt.
• Er mogen slechts 30 personen boven de 17 jaar tegelijkertijd op het ijs. In groepjes van max 4 personen schaatsend en deze groepjes moeten herkenbaar zijn
• Voor jeugd tot 17 jaar is het aantal onbeperkt.
Voor trainers en ouders gelden nogal wat beperkende voorwaarden.
Als gevolg van deze nieuwe maatregelen is in overleg tussen Baancommissie en verenigingen besloten om jeugd tot 17 jaar, langebaanschaatsers, shorttrackers en kunstschaatsers te laten trainen. Training geven aan leden ouder dan 17 jaar vinden wij onder deze omstandigheden niet mogelijk, hoe jammer ook.
Voor ons, schaatsleden van IJsclub Lonneker, betekent dat alleen de jeugd tot 17 jaar voorlopig kan trainen.

Financieel zal het als volgt te worden geregeld. De baankaarten voor de jeugd zullen gewoon in rekening worden gebracht. De baankaarten voor de senioren worden op “niet actief” gezet gedurende de duur van de maatregelen. Dit betekent dus dat een ieder aan het eind van het seizoen een restitutie krijgt op basis van het werkelijke aantal trainingsuren er vanuit gaande dat een ieder inmiddels de contributie heeft overgemaakt.
Verder zullen we jullie van verdere ontwikkelingen zo goed mogelijk op de hoogte houden. Verder blijf gezond en bij twijfel om je gezondheid “Blijf Thuis”.
Op het moment van schrijven is de ijsbaan open voor steeds maximaal 30 personen. Dus als je wilt kun je schaatsen. Je moet hiervoor wel tijdig reserveren. Meer informatie hierover op www.ijsbaantwente.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur IJsclub Lonneker,
TAC