publiceerdatum: 12 september 2019

Op 3 september overleed op 84-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, Chris Holshof. Chris was medeoprichter en Lid van Verdienste van onze club. Zijn overlijden was plotseling en onverwacht en we zijn er zeer van onder de indruk.

Chris was medeoprichter van IJsclub Lonneker in 1972. Hij vervulde diverse bestuursfuncties in de periode van 1972 tot en met 2005 en zijn technische kennis zette hij vanaf de oprichting in voor de onderhoudsploeg van de ijsclub.

Mede door de inbreng van Chris zijn in de loop der jaren mooie projecten gerealiseerd.

Op de laatste maandag van augustus hebben we samen nog gewerkt aan verschillende projecten. Maar niet alleen op de maandagavonden, ook doordeweeks was hij vaak op club te vinden om werk voor te bereiden zodat we op de klusavonden volle kracht vooruit konden.

Tijdens ijsperiodes was Chris dagelijks rond de baan te vinden. Hij was in zijn element in de werkplaats rond deze hectische periode. De saamhorigheid die er in zo’n ijsperiode heerst: Chris genoot daar met volle teugen van.

We verliezen in Chris een ijsclubman van het eerste uur. Hij was onze verbinding met de beginjaren van IJsclub Lonneker. De verhalen die hij daarover vertelde zullen we niet snel vergeten! Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de IJsclub Lonneker. Wij wensen Toos, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van het verlies van Chris.