publiceerdatum: 21 augustus 2019

In Memoriam Henny Vieker

16 augustus jl overleed Henny Vieker. Henny was al langer ziek, maar dat weerhield hem er niet van om op zondagochtenden met de kleindochter naar de schaatstraining te komen. Ook bij het laatste clubontbijt was hij met dochter en kleindochter present.
Henny maakte deel uit van een groep Lonnekernaren die in de 60-er, 70-er en 80-er jaren al fanatiek schaatsten. Na de Elfstedentochten in 1985 en 1986 werd hij, zoals velen van die groep, lid van de schaatstrainingsgroep van IJsclub Lonneker; lid van het eerste uur dus. Enkele jaren later, toen het ledenaantal van de trainingsgroep fors gestegen was en zowel senioren, junioren en jeugdleden had, sponsorde Henny vanuit zijn bedrijf ‘Vieker, installatietechniek’ de kleding van de schaatsers. In 1989 was Henny ook aanjager van deelname aan de Elfstedentocht op de Weissensee. De kinderen van Henny en Margriet, Jeroen en Carolien, waren inmiddels ook lid van de ijsclub.
Henny hing, toen zijn gezondheid afnam, de schaatsen aan de wilgen maar bleef betrokken. Als er natuurijs was dan zag je Henny en Margriet in het clubgebouw en toen de dochter van Carolien ging schaatsen stond Henny langs de baan…
We wensen Margriet en haar (klein)kinderen sterkte in de tijd waarin ze met weemoed aan Henny denken.